Vabilo na Zbor članov AMD Šenčur

Vabimo vas na redni Zbor članov AMD Šenčur, ki bo v soboto, 18. marca 2017, ob 18.30 uri.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev zbora članov;
 2. Izvolitve organov zbora: delovnega predsedstva, verifikacijske in volilne komisije, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika;
 3. Poročilo verifikacijske komisije;
 4. Poročilo predsednice o delu društva v mandatnem obdobju 2013-2016;
 5. Finančno poročilo;
 6. Poročilo nadzornega odbora;
 7. Razprava na poročila in potrditev poročil;
 8. Razrešnica organom društva;
 9. Volitve organov društva;
 10. Potrditev programa dela za mandatno obdobje 2017-2020;
 11. Razno.

Po končanem uradnem delu sledi družabni večer s pogostitvijo, srečelovom in glasbo ansambla “Peklenski muzikantje”.

Vaša prisotnost na zboru nam veliko pomeni, zato upamo in verjamemo, da se zbora udeležitve v čim večjem številu, v družbi svojega partnerja(ke), s prijatelji ali znanci.

Vljudno vabljeni!

 

Predsednica AMD Šenčur

Slavka Weisseisen