Organi AMD Šenčur

Društvo predstavlja predsednik oziroma predsednica društva, ki je tudi predsednik upravnega odbora. Predsednik oziroma predsednica zastopa društvo tudi v pravnem prometu. Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani in članice društva.

Mandatno obdobje 2013 – 2016

Trenutno vodstvo društva je bilo izvoljeno na seji upravnega odbora AMD Šenčur 27. marca 2013 za štiriletno mandatno obdobje.

Aktualna sestava organov društva

Slavka Weisseisen

Na seji upravnega odbora AMD Šenčur sem bila leta 2013 izvoljena za predsednico društva in tako sem postala prva ženska, ki v več kot šestdesetletni zgodovini društva vodi AMD Šenčur. Tudi zaradi tega mi je to v posebno čast.

Sicer sem učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Šenčur, kjer sem tudi mentorica prometne vzgoje. Od leta 2002 sem tudi tajnik Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V delo AMD Šenčur sem se aktivno vključila leta 2001, ko sem prevzela mesto predsednice šolske komisije.

Naše društvo je v več kot šestdesetletnem obstoju izobrazilo na tisoče kandidatov za voznike motornih vozil in že od prvih začetkov pa vse do danes skrbi za vzgojo in varnost udeležencev v prometu – od najmlajših v vrtcih, preko šolske mladine, do najstarejših.

Smo društvo, ki se aktivno vključuje v družbeno življenje kraja, kjer z organizacijo raznih prireditev v obliki predavanj, tekmovanj, učnih ur in podobno izpolnjujemo naše osnovno poslanstvo: vzgoja in izobraževanje za večjo varnost v prometu.

Ocenjujem, da smo uspešno društvo, kar potrjujejo tudi številna priznanja in pohvale, ki smo jih prejeli od najvišjih državnih organov do občine in krajevnih skupnosti. V društvo je bilo leta 2012 včlanjenih 890 članov, kar pomeni, da smo drugo največje društvo v občini Šenčur.

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem aktivnim članom in članicam, ki svoj prosti čas namenjajo za delo v društvu. Brez vas ne bi bilo razvoja in uspehov. Seveda pa nas dosedanji uspehi ne smejo uspavati, še zlasti v današnjih, nič kaj prijaznih časih za društveno dejavnost.

Slavka Weisseisenpredsednica društva