Gospodarno v letu 2013

Na področju gospodarjenja z osnovnimi in obratnimi sredstvi smo v društvu AMD letu 2013 nabavili zaščitne jopiče, svetleče palice za urejanje prometa v nočnem času in radijske postaje. Z omenjenimi nakupi smo naše člane, ki pogosto skrbijo za urejanje in varnost prometa v različnih vremenskih razmerah, primerno zaščitili, za udeležence v prometu pa smo tako bolj vidni še zlasti ob zmanjšani vidljivosti.

Za boljšo prepoznavnost so bile na društvenem domu montirane nove svetlobne napisne  table. Z adaptacijo podzidka (cokla) pa smo društveni dom tudi olepšali.

Foto galerija: