Zgodovina AMD Šenčur

Ustanovitev AMD Šenčur

Ustanovitev AMD Šenčur

Petindvajsetega novembra 1949 je bil na pobudo nekaterih Šenčurjanov ustanovljen Avto-moto krožek. Sprva je deloval v sklopu Avto moto društva Kranj, a se je zaradi velikega zanimanja in hitrega razvoja že v naslednjem letu osamosvojil in preimenoval v Društvo ljudske tehnike Šenčur. V društvu so delovale tri sekcije, od katerih je bila avto-moto sekcija najaktivnejša.

Aktivnost in splošni porast zanimanja za motorizacijo sta bila razloga, da se je leta 1955 sestal inciativni odbor za ustanovitev Avto moto društva Šenčur, v katerem so iz Šenčurja sodelovali Janez Maček, Stane Vidmar, Franc Ajdovec, Alojz Potočnik, Ciril Avbelj, Vido Bulovec in Jože Golob, iz Srednje vasi pa Stane Bizilj, Janez Jenko in Ciril Luskovec.

Ne glede na to, da je Avto moto društvo (skrajšano ime AMD) dobilo današnje ime leta 1955, štejemo za uradni začetek avto moto dejavnosti v našem kraju leto 1950.

Društvo se je iz leta v leto razvijalo. Člani takratnega upravnega odbora so se dobro zavedali, da jim bosta le številčno članstvo in gospodarski napredek omogočala razvoj društva in njegove osnovne dejavnosti, kot so vzgoja in izobraževanje bodočih voznikov motornih vozil, motornih koles, koles z motorjem (mopedi) ter traktorjev, prometna vzgoja šolske mladine in odraslih, avto-moto šport ipd. Največja začetna težava je bila v tem, da društvo ni imelo svojih prostorov, avtošola pa lastnih vozil za poučevanje praktične vožnje. Zato se je poučevalo na vozilih, ki so jih posojali zasebni lastniki ali pa so le-ti kar sami poučevali.

Prva učna vozila AMD Šenčur

Znameniti “fičoti”, ki so jih uporabljali za poučevanje kandidatov za voznike motornih vozil v AMD Šenčur

V letih od 1953 do 1960 je društvo ob pomoči Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) kupilo svoja prva lastna motorna vozila, na katerih so se kandidati za voznike pripravljali za vozniški izpit. V starem gasilskem domu, ki ga je društvo odkupilo, so uredili garaže, še vedno pa so bili brez lastne učilnice, saj je prostor, ki ga jim je odstopil Blaž Vidmar za poučevanje prometnih predpisov, postajal premajhen za potrebe društva oziroma avtošole.

Leta 1964 je bila zato od Skupščine občine Kranj odkupljena stara osnovna šola, ki so jo zasilno adaptirali in že v naslednjem letu odprli svoje lastne prostore z učilnico, pisarno in garažo. Stari gasilski dom pa je društvo podarilo Turističnemu društvu Šenčur.

Močan porast povpraševanja po vozniških izpitih, zlasti v letih 1970 do 1990, je društvu oziroma avtošoli narekoval in omogočal dodatne zaposlitve voznikov inštruktorjev in nakup novih vozil za poučevanje praktične vožnje. Tako je v obdobju največjega povpraševanja kandidatov za voznike pri avtošoli Šenčur poleg redno zaposlenega poučevalo še 10 honorarno zaposlenih inštruktorjev, ki so poučevali na enajstih vozilih.

Zadnje slovo od dolgoletnega gospodarja društva Antona Kepica leta 1977 (v ozadju stari gasilski dom, v katerem so bile začasne garaže za vozila AMD Šenčur)

Zadnje slovo od dolgoletnega gospodarja društva Antona Kepica leta 1977 (v ozadju stari gasilski dom, v katerem so bile začasne garaže za vozila AMD Šenčur)

V letu 1984 se je avtošola AMD Šenčur, ki je vse od ustanovitve delovala samostojno, priključila združeni avto šoli AMD Kranj, Šenčur, Cerklje. Združitev so narekovali zaostreni pogoji na področju izobraževanja kandidatov za voznike motornih vozil, ki so jih predpisali zakoni o varnosti cestnega prometa. S prvim majem 2000, ko je stopil v veljavo novi pravilnik o avtošolah, pa tudi združena avtošola ni izpolnjevala pogojev za obstoj, zato je prišlo do prekinitve sporazuma o združeni šoli.

Pri AMD Šenčur so z namenom, da bi še naprej izobraževali kandidate za voznike motornih vozil, stopili v stik z direktorjem zasebne avto šole B&B Kranj. Po več razgovorih je že julija 2000 prišlo do podpisa pogodbe o sodelovanju tako, da je avtošola pri AMD Šenčur izpolnjevala pogoje in nadaljevala z izobraževanjem kandidatov za voznike pod strokovnim vodstvom omenjene zasebne avto šole. Žal pa je močan upad števila kandidatov za voznike in s tem večja ponudba od povpraševanja tudi avtošolo B&B prisililo k temu, da je leta 2011 prekinila sodelovanje z avtošolo AMD Šenčur. Kljub prizadevanju društvenih delavcev, da bi ohranili avtošolo, jih je situacija prisilila, da je delo v avtošoli omenjenega leta zamrlo.

Učna vozila AMD Šenčur

Učna vozila AMD Šenčur

Večletno upadanje povpraševanja kandidatov za vozniški izpit in na koncu ukinitev avtošole je za društvo pomenilo izgubo močnega vira financiranja in tudi upad članstva. Le prizadevnim članom organov društva gre zahvala, da so s svojo aktivnostjo dokazali, da Avto moto društvo ni samo avtošola, ampak mnogo več. Društvo je vse svoje sile usmerilo v pridobivanje novih članov in zmanjšanju fluktuacije obstoječega članstva. Čeprav je število članov društva iz leta v leto nihalo in je bilo še kako odvisno od gospodarske situacije in s tem življenjskega standarda v državi, pa glede na daljše časovno obdobje beležimo porast števila članov.

Od prvih skromnih začetkov, ko smo imeli približno 200 članov, do danes (leto 2013), ko je v društvo včlanjenih 892 članov. Rekordno leto po številu članstva je društvo zabeležilo v letu 2003 in sicer 1395 članov. Dobro obiskovani občni zbori in že tradicionalna vsakoletna srečanja članov društva, kjer so združena predavanja s prometno vzgojnimi vsebinami in nato zabava s plesom in družabnimi igrami pa so vsekakor dokaz dobrega sodelovanja med društvom in njihovim članstvom.

Vozniki inštruktorji AMD Šenčur

Vozniki inštruktorji AMD Šenčur

Društvo je bilo dejavno tudi na področju avto-moto športa. Organizirana so bila številna tekmovanja, kot so lov na lisico, tekmovanje s skiroji, propagandne vožnje v počastitev krajevnega praznika, pohod od spomenika do spomenika, nočno-orientacijske vožnje, ocenjevalne vožnje, športno – turistični rally Jezersko ipd. V času Jugoslavije so se člani udeleževali državnih avto-moto tekmovanj (Titov rally Sutjeska). V okviru finančnih zmožnosti pa je društvo podpiralo tudi mlade tekmovalce, kot na primer voznika kartinga Jana Zorzuta, ki je na dirkah za državno prvenstvo Slovenije in na dirkah za Hrvaško-slovenski pokal dosegel nekaj vidnih uspehov.

V vsej svoji zgodovini je društvo posebno pozornost posvečalo prometni vzgoji šolske mladine, še zlasti najmlajših v osnovnih šolah Predoslje, Jezersko, Preddvor in Šenčur s podružnicami Voklo, Olševek in Trboje. Organizirana so bila številna predavanja, popestrena s prometno vzgojnimi filmi, razstavami, tekmovanji ipd. Društveni delavci so bili redno prisotni pri vseh prometno vzgojnih akcijah in oblikah izobraževanja, ki so jih organizirali Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Društva ljudske tehnike, Avto moto zveza Slovenije, izpitni centri, krajevne skupnosti oziroma občine ter druga društva in organizacije. »Kaj veš o prometu«, Kolesarska izkaznica, Prometna značka, Učna ura varne vožnje, Varna pot v šolo, Bistro glavo varuje čelada, Tomos za varno vožnjo, Pregled koles in koles z motorjem, Pasavček, Prvi šolski dan, Družinske ure pa je samo nekaj odmevnih akcij, ki so bile in so še vedno vez med društvom in šolami s skupnim ciljem vzgoje in večje prometne varnosti šolske mladine.

Še posebno aktivni so bili člani upravnih odborov in gospodarskih komisij na področju gospodarskega razvoja, saj so vseskozi skrbeli za vzdrževanje osnovnih in obratnih sredstev. Na društvenem domu so tako obnovili fasado, lesene strope zamenjali z betonsko ploščo, zamenjali kritino in stavbno pohištvo, preuredili tlake in sanitarije, zamenjali električno in vodovodno napeljavo ter centralno kurjavo in se priključili na javno kanalizacijo. Posodobljena je bila tudi društvena pisarna z računalniško opremo in telefonijo. Za potrebe avtošole so vse skozi posodabljali vozni park, preuredili učilnico tako, da je ustrezala zahtevam teoretičnega poučevanja kandidatov za voznike. Z istim namenom je bilo v letu 1981 zgrajenih 6 vrstnih garaž in povečan parkirni prostor z asfaltno podlago. Ker danes društvo za svojo dejavnost, še zlasti po ukinitvi avtošole, ne potrebuje vseh prostorov, le-te daje v najem zasebnikom in krajevni knjižnici, kar za delo društva predstavlja pomemben vir financiranja.

Za svojo podobo in predstavitev širši javnosti je društvo že leta 1950 razvilo svoj prapor in nekaj let kasneje nabavilo društvene uniforme za razne svečane priložnosti. Zaradi dotrajanosti in spremembe simbolov oziroma celostne podobe Avto-moto zveze Slovenije, ki je naša krovna organizacija, je društvo ob praznovanju šestdeset letnice obstoja, v letu 2010, razvilo nov prapor in predstavilo nove društvene uniforme.

Avto moto društvo Šenčur je tudi ponosno na številna prejeta državna, republiška in občinska priznanja, kakor tudi na priznanja krajevnih skupnosti ter drugih društev in organizacij. Vsa ta priznanja so namreč dokaz dolgoletnega uspešnega dela na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu, izobraževanja voznikov, šolske mladine in ne nazadnje sodelovanja in nudenja pomoči na vseh področjih družbenega življenja.

Ob tem kratkem sprehodu skozi čas delovanja Avto moto društva Šenčur moramo poudariti, da so zgoraj navedeni podatki povzeti iz dokumentacije, ki je še ohranjena. Mnogo pisne dokumentacije so namreč datumsko pomanjkljive, izgubljene ali uničene, kar je verjetno posledica skromnih začetkov in številnih selitev.

In zdaj, ko pišemo leto 2013, se sprašujemo, kako bi lahko našteli vse vas, ki ste vložili svoj delež, vas pionirje, organizatorje, predavatelje, inštruktorje, predsednike, tajnike oz. sekretarje, člane upravnih in nadzornih odborov ter posameznike, ki ste v minulih desetletjih hodili po stopinjah začetnikov in bogatili začetno delo. Izogibali se bomo imenom, a sami veste, komu se sedaj zahvaljujemo.

Poti se prepletajo, čas se spreminja, Avto moto društvo Šenčur pa ostaja nepogrešljiv del šenčurskega dogajanja. Verjamemo, da tudi v sedmem desetletju in po novem tudi na globalnem spletu.

Galerija Iz zgodovine društva

Oglejte si nekatere utrinke ob praznovanju 40. letnice AMD Šenčur (posnetek iz leta 1990)

Oglejte si nekatere utrinke ob praznovanju 50. letnice AMD Šenčur (posnetek iz leta 2000)

Oglejte si nekatere utrinke ob praznovanju 60. letnice AMD Šenčur (posnetek iz leta 2010)

Oglejte si nekatere utrinke iz dosedanjega delovanja društva!