Svečana listina za Franca Kuharja

Foto: Igor Velov (Agencija za varnost prometa RS) z dobitnikom svečane listine Francijem Kuharjem.

Foto: Igor Velov (Agencija za varnost prometa RS) z dobitnikom svečane listine Francijem Kuharjem.

Za dolgoletno delo na področju prometa je Franci Kuhar prejel svečano listino Javne agencije za varnost prometa Republike Slovenije. Franci Kuhar že od leta 1968, ko je bil izvoljen v UO AMD Šenčur, veliko svojega prostega časa namenja preventivi in vzgoji v cestnem prometu. V vlogi inštruktorja praktične vožnje in kasneje člana komisije za vozniške izpite v Kranju se je vse skozi prizadeval za vzgojo in izobraževanje udeležencev v prometu, še zlasti šolske mladine.

Kot predstavnik komisije za vozniške izpite je bil več kot deset let član predsedstva občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Kranju, hkrati pa je bil v svetu krajevne skupnosti Šenčur zadolžen za reševanje problemov s področja prometne varnosti in cestne signalizacije.

Na predlog župana je bil leta 2002 ustanovljen SPV Občine Šenčur. Za predsednika je bil imenovan Franci Kuhar, ki to funkcijo opravlja še danes. Imenovani se vse skozi prizadeva za tesno sodelovanje vseh, ki v občini skrbijo za večjo raven varnosti v prometu, urejeno cestno signalizacijo, skrb za okolje ipd. Plod prizadevnosti predsednika je zgledno sodelovanje z Avto moto društvom Šenčur ter šolami na območju naše občine, kjer že vrsto let aktivno sodelujemo v akcijah Prvi šolski dan, Kaj veš o prometu, Družinske ure, Jumicar, kolesarski izpiti, predavanja na temo prometne varnosti itd.

Franci Kuhar je že od leta 1976 tudi sekretar AMD Šenčur in je za svoje dolgoletno delo prejel več priznanj Avto moto zveze Slovenije in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.