Načrt dela za mandatno obdobje 2013 – 2016

AMD Šenčur je že sedmo desetletje nepogrešljiv soustvarjalec dogajanja v lokalni skupnosti. Je družbeno odgovorno društvo, ki skrbi za lokalni razvoj cestnega prometa, prometne varnosti in vzgoje, ljudske tehnike, športa, turizma in sodelovanja s sorodnimi organizacijami.

Preberi več o zgodovini društva!

Slavka Weisseisen

Naše društvo je v več kot šestdesetletnem obstoju izobrazilo na tisoče kandidatov za voznike motornih vozil in že od prvih začetkov pa vse do danes skrbi za vzgojo in varnost udeležencev v prometu – od najmlajših v vrtcih, preko šolske mladine, do najstarejših.

Smo društvo, ki se aktivno vključuje v družbeno življenje kraja, kjer z organizacijo raznih prireditev v obliki predavanj, tekmovanj, učnih ur in podobno izpolnjujemo naše osnovno poslanstvo: vzgoja in izobraževanje za večjo varnost v prometu.

Slavka Weisseisen predsednica društva

Šolska komisija

 • Sodelovanje pri organizacijah tekmovanj na temo »Kaj veš o prometu« za učence in učenke Osnovne šole Šenčur in podružnic Voklo, Trboje in Olševek;
 • Sodelovanje pri izvedbi prvega šolskega dne;
 • Priprava kolesarjev in ocenjevanje praktične vožnje na izpitih za kolesarsko izkaznico;
 • Pomoč pri organizaciji in izvedbi učnih družinskih ur AMZS v občini Šenčur;
 • Organizacija predavanj in izobraževanj na temo varnosti v prometu;
 • Aktivno sodelovanje z občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Marjan Markun
Predsednik

Člani: Martin Hočevar, Bogdan Bezovšek, Slavka Weisseisen, Darko Repnik in Slavko Rozman

Komisija za šport in propagando

 • Redno letno sodelovanje v akcijah prvi šolski dan, pasavček, mesecu prometne varnosti, pohod treh generacij, dan spomina na žrtve prometnih nesreč in drugih aktivnostih, ki jih organizira republiški oziroma občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
 • Organizacija turistično-prometno izobraževalnega rallya po naseljih občin, ki so nastale iz bivše občine Kranj;
 • Pomoč mladim tekmovalcem na področju avto-moto športa;
 • Urejanje prometa in parkiranja s poudarkom na varnosti udeležencev ob raznih prireditvah na cesti v občini in tudi izven;
 • Organizacija izobraževanj s praktičnimi preizkusi za vse zainteresirane na sodobnem poligonu varne vožnje na Vranskem.

Andrej Repnik
Predsednik

Člani: Anica Brezar, Vinko Lučič, Matej Martinjak, Borut Murko in Milan Papič.

Komisija za članstvo

 • Redno in ažurno obnavljanje članstva s poudarkom na zmanjšanju fluktuacije in povečanju števila novih članov društva;
 • Večjo pozornost posvetiti včlanjevanju mladih in žensk;
 • Izdaja samostojne zgibanke o ugodnostih in prednostih članstva v AMD oziroma AMZS in prijavnico za včlanitev;
 • Ohranjanje dosedanje prakse obnavljanja članstva in sicer preko akviziterjev na terenu, položnic in po elektronski poti.

Franc Kuhar
Predsednik

Člana: Jože Kepic in Julka Končan

Gospodarska komisija

 • Nabava in montaža napisnih tabel na društvenem domu;
 • Nadaljevanje obnove elektro in vodovodne inštalacije v domu;
 • Ureditev okolice z vrstnimi garažami v primeru dokončnih ureditev zemljiških zadev;
 • Adaptacija hodnika in sanitarnih prostorov;
 • Zamenjava lesenih garažnih vrat z lamelnimi v garaži društvenega doma in postopna menjava stavbnega pohištva;
 • Posodobitev računalniške opreme;
 • Nakup prenosnih radijskih postaj in varnostnih jopičev za potrebe urejanja prometa;
 • Tekoče vzdrževanje osnovnih in obratnih sredstev.

Janez Frantar
Predsednik

Člana: Franc Rode in Franci Sitar

Namen in naloge društva

Statut AMD Šenčur, ki je bil sprejet 16. aprila 2005, določa naslednje naloge in namene društva:

 • Povezovanje voznikov in lastnikov motornih vozil ter drugih udeležencev v promeru, ki želijo v društvu in AMZS uresničevati skupne interese;
 • Uresničevanje skupnih interesov svojih članov, določenih s statutom društva in sklepi, sprejetih v organih društva;
 • Uresničevanje ciljev za izboljšanje varnosti v prometu, prometne kulture in varovanja okolja;
 • Obravnavanje in pomoč članom pri reševanju problemov, ki jih imajo zaradi prometnih nesreč, ter nakupa, prodaje, servisiranja in zavarovanja motornih vozil;
 • Sodelovanje z organizacijami, skupnostmi in organi, ki se ukvarjajo z vprašanji motorizacije, cestnega prometa, prometne varnosti in vzgoje, ljudske tehnike, športa, turizma in usklajevanje svojih delovnih programov s temi ustanovami;
 • Vzgoja članov in drugih udeležencev v prometu, sodelovanje, vzajemna pomoč in vzgajanje čuta za skupno odgovornost in korist v skladu z načeli etike in morale;
 • Organiziranje avtošole, ki nudi kandidatom za voznike motornih vozil potrebno teoretično in praktično znanje za varno vožnjo;
 • Opravljanje drugih dejavnosti, ki zadevajo vzdrževanje in opremljanje motornih vozil;
 • Izvajanje različnih oblik prometnega izobraževanja in vzgoje članov, predvsem mladine;
 • Sodelovanje z drugimi avto-moto društvi in izmenjava izkušenj, pospeševanje medsebojnih stikov in vzajemna pomoč članstvu;
 • Organiziranje športnih in turističnih prireditev ter podobnih akcij;
 • Skrb za vzdrževanje sredstev in opreme društva;
 • Razvoj drugih dejavnosti, ki izhajajo iz določil statuta društva in AMZS.